Zásady abstinencie

  1. Priznať si svoju závislosť. Pokiaľ si svoju závislosť nepriznáte, nepomôže Vám žiadna liečba. Uzdravenie je možné len pri úplnej a trvalej abstinencii. 
  2. Chcieť sa liečiť predovšetkým kvôli sebe. Zaujať správny postoj k liečbe závislosti nie je ľahké. Mnohí vnímajú liečbu ako trest. Tento postoj je však nesprávny. Vedie k názoru: „svoj trest som si odpykal, môžem pokračovať ďalej.“
  3. Nezatajovať liečbu. Hanba za užívanie drog a alkoholu je ďaleko opodstatnenejšia ako hanba za liečbu. Priznaním sa k liečbe si zatvoríte dvierka pre recidívu.
  4. Dodržiavať podmienky doliečovania. Je dôležité plniť odporúčania lekára a terapeuta aj po roku abstinencie a taktiež dodržiavať zásady abstinencie.
  5. Pravidelne sa zúčastňovať skupín a klubov. Je pre Vás prospešné a nutné dochádzať pravidelne medzi ľudí, ktorí majú podobné problémy ako Vy sám. To Vám pomôže k pocitu, že vo svojej abstinencii nie ste osamelý. Pravidelná účasť na skupine alebo klube je cesta na dosiahnutie úspechu.
  6. Neobnovovať staré zvyky. Abstinent by sa mal vyhýbať starým zvyklostiam, kde sa vystavuje zbytočnému riziku recidívy (stará partia, krčmy, kamaráti, atď..). Vhodné je pri sebe nenosiť zbytočne veľké množstvo peňazí.
  7. Vytvárať si nové záujmy, obnoviť staré záľuby, využiť formy prirodzeného telesného a duševného uvoľnenia. Je potrebné, aby ste čas, ktorý ste strávili závislým správaním vyplnili vhodnými činnosťami, ktoré Vám prinesú uvoľnenie, spokojnosť, radosť, aby ste svoju abstinenciu nepociťovali ako stratu, ale ako získanie nových príjemných zážitkov, ktoré ste kvôli Vašej závislosti strácali.
  8. Dodržiavať správnu životosprávu. Dôležité je, aby ste mali pravidelnú stravu, spánok, fyzický pohyb, aby ste striedali prácu a odpočinok, napätie a uvoľnenie, aby ste si hľadali aktívne prácu, atď. Treba si tiež uvedomiť, že mnohé telesné a duševné bolesti sú prirodzené, že je potrebné sa s nimi vyrovnať, zvládnuť ich bez umelého prostriedku. Teda bez drog a alkoholu.
  9. Zaujímať správny postoj k problémom a správne ich riešiť. Každý človek má v živote problémy, ktoré musí riešiť. Problémy budete mať aj počas abstinencie, no ubudnú Vám problémy s užívaním drog. Jedná dôležitá zásada: „ nikdy nie je tak zle, aby po napití alebo užití drog nebolo ešte horšie.“
  10. Pracovať aktívne na svojej osobnosti – sebavýchova. Rozvoj osobnosti pri dôslednom zachovávaní abstinencie môže dosiahnúť nie len pôvodnú úroveň, ale môže pokračovať vo vzostupe. 

Prevzaté : www.ordinariat.sk/zasady-abstinencie/