• Sociálna prosperita detí z rodín so závislým rodičom

  Sociálna prosperita detí z rodín so závislým rodičom

  Väčšina „nielen“ závislých od alkoholu sa zamyslí na tým, či môže byť závislosť dedičná. Sú teda deti z rodín, kde je jeden, prípadne i obidvaja rodičia závislí od alkoholu  nejako zdravotne poškodené a hrozí im nebezpečie, že sa stanú závislými? Oddávna je tradovaný fakt,  že deti rodičov závislých od alkoholu sa stávajú vo svojom  neskoršom živote závislými na…


 • Dôsledky závislosti pre rodinu

  Dôsledky závislosti pre rodinu

  Negatívnym dôsledkom alkoholizmu je i narušenie sociálnych vzťahov. Prvý z dôsledkov alkoholizmu sa prejaví najskôr v najbližšom okolí alkoholika, v jeho rodine. Jeho pitie a správanie deformuje vzťahy v rodine, negatívne vplýva na deti, narúša vzťahy v rodine. Narušený je aj manželský a partnerský život. Dôležitou oblasťou sociálnych vzťahov je pracovné prostredie alkoholika. Narušený je vzťah ku kolegom, spolupracovníkom, rovnako aj k práci,…


 • V čom spočíva liečba závislosti od alkoholu

  V čom spočíva liečba závislosti od alkoholu

  Mnohí závislí od alkoholu nepokladajú za najväčší problém ich závislosť, ale to, že sa musia z nej liečiť. Začatím liečby totiž závislý dostáva definitívnu nálepku alkoholika. Táto nálepka mu ostáva takmer do konca života. Diagnóza alkoholizmu nie je diagnóza na dva týždne, alebo dva roky. Je to diagnóza doživotná. Ak sa jedinec rozhodne pre liečbu, vývoju…


 • Liečba závislosti od alkoholu

  Liečba závislosti od alkoholu

  V dôsledku nadmernej konzumácie alkoholu dochádza v organizme k určitým zmenám. Pokiaľ sa z toho vyvinie chorobná závislosť a postihnutý stratí schopnosť svojimi vlastnými silami zvládnuť cestu späť, prichádza na rad liečba. Liečba však nevedie k odstráneniu poruchy spôsobujúcej zmenu v kontrole, ani k vyliečeniu chorobného stavu. Dosahuje iba uzdravenie – stratu príznakov choroby. Pre udržanie tohto zdravotného stavu je potrebná a nutná…