MUDr. Olga Pecinovská

Naša pani doktorka Oľga nás sprevádza cestou abstinencie od roku 2006, kedy sa stala členkou slovenskej Pavučiny. Každoročné jarné a jesenné stretnutia na Slovensku a v ČR, sú pre nás vzácne. Odbornosťou a ľudským prístupom nám pomáha v riešení životných situácii, ktoré môžu ohroziť naše triezve životy. Je empatická, trpezlivo počúva naše príbehy a citlivým spôsobom nás vie usmerniť v situáciách, ktorá sa nám zdajú zložité. Jej odborný a rozvážny pohľad na vec, nás núti zamyslieť sa a pozrieť sa na situáciu inými očami. Volíme potom bezpečnú cestu abstinencie, ktorá je pre nás krehkou záležitosťou a o ktorú je potrebné sa celoživotne starať. Je veľkým prínosom pre slovenskú Pavučinu a je pre nás inšpirujúca osobnosť. Páči sa nám náš diétny režim a triezvy život. Ďakujeme Vám Mudr. Oľga Pecinovská.  

Olga Pecinovská (1960) – absolvovala obor stomatologie na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (1985) a obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1993), atestovala z psychiatrie (I. 1995, II. 1998), je absolventkou psychoterapeutického výcviku SUR pod vedením Eduarda Urbana.  

Od roku 1993 pracuje na oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (nyní Klinika adiktologie), od roku 1995 na ženském lůžkovém oddělení, jehož vedení převzala po Jiřím Hellerovi v roce 2003. 

Přednáší a vede stáže na 1. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru adiktologie. Je spoluautorkou knih Závislá známá neznámá (Heller, Pecinovská a kol. Grada 1996), Pavučina závislosti (Heller, Pecinovská a kol. Togga 2011) a Neuropsychiatrie (Roth, Uhrová a kol., Maxdorf 2020) a řady odborných článků z oblasti ženských závislostí. Od roku 1990 je členkou české Pavučiny a od roku 2006 členkou slovenské Pavučiny.