Pavučina o.z., svojpomocná organizácia pre závislé ženy od alkoholu a iných toxických látkach pozýva na odbornú prednášku o závislosti a odbornú prednášku – výuka základného kurzu nordic wolking. Cieľom prednášok je zlepšenie kvality života závislých žien, rozšírenie poznatkov z oblasti zdravého životného štýlu spojeného s pohybovými aktivitami. Tento projekt je určený nielen pre závislé ženy, …

Pohybom k abstinenciiČítať viac »

MUDr. Olga Pecinovská, Klinika adiktologie VFN a I. LF UK Praha Podle posledních výzkumů konzumuje v české republice alkohol rizikově 13% žen a 26% mužů (za rizikovou je považována každodenní konzumace 40g čistého alkoholu u mužů a 20g čistého alkoholu u žen), přičemž u mladých lidí se vyskytuje častěji konzumace nadměrných dávek, u starších konzumace nižších …

Ženy, alkohol a závislostČítať viac »

PhDr. Jana Žemličková, PhD. Sanatórium AT, Bratislava Spočiatku som sa veľmi čudovala, že skoro všetci pacienti, ktorí sa prídu liečiť, akoby očakávali od abstinencie akýsi mimoriadny zázrak. Zistila som, že na našej ceste existujú v podstate dva, nazvem ich – hraničné typy zlyhania. Jedni sú tí, ktorí si myslia, že po týždňovej abstinencii už majú …

Abstinencia neznamená mať na ružiach ustlané, ale ani sizyfovsky drieť, je to poctivá práca na sebe.Čítať viac »