Závislosť ako aktuálny problém

Závislosť je problematika, s ktorou sa často stretávame, avšak nie vždy na ňu správne reagujeme. Málo na ňu myslia lekári prvého kontaktu, ale i lekári odborníci. Laická verejnosť často nepovažuje závislosť za chorobu a závislého človeka posudzuje, ako by sa dostal do problémov len svojím vlastným pričinením, svojou vlastnou vinou a predovšetkým v nej prevláda názor, že keby postihnutý chcel, tak si pomôže sám.

Problematiku závislosti na návykových látkach možno zjednodušiť na opojenie a slasť, uvádza vo svojej knihe Heller (1996).

A je opojenie a slasť pre človeka niečo, pred čím ho treba chrániť? Môže to byť pre neho niečo cenné a môže ho to prípadne i obohatiť? 

Alkohol a iné návykové látky svojimi vlastnosťami prinášajú mnohým úľavu, eufóriu, odstránia bolesť a nepríjemné tlaky, prispievajú ku zblíženiu ľudí, uľahčujú komunikáciu, rozpúšťajú zábrany v sexuálnych kontaktoch.  Toto všetko môže alkohol ponúknuť. Zostáva však na človeku, či túto ponuku príjme ako dar doplňujúci jeho vlastné schopnosti a možnosti, alebo ako potrebu, ktorá jeho chýbajúce možnosti a schopnosti nahrádza. V prvom prípade sa človek vždy vracia späť ku svojim možnostiam a schopnostiam. Dalo by sa povedať, že ide o akési opojenie. Pokiaľ však jedinec siahne po alkohole ako po niečom, čo mu pomôže nahradiť jeho chýbajúce možnosti a schopnosti, je to cesta mimo jeho možnosti a niet sa kam vrátiť a postupne nie je ani prečo sa vracať. Tento spôsob vývoja by sa dal označiť aj ako princíp slasti, ako to popísal vo svojej publikácii Heller a kol., (1996).

Vedľa klasického modelu dlhodobej konzumácie alkoholu,  s následnou závislosťou vznikajúcu  u pijanov po viac než desiatich rokoch pravidelného užívania alkoholu  je vyššie uvedený systém  v poslednej dobe stále častejším mechanizmom vzniku závislosti. Droga vedie k pocitu zvýšenej schopnosti a dáva možnosť existencie nad vlastné osobné limity. 

Tento stav, táto možnosť môže postupne naplniť životné snaženie mladých ľudí, ich voľný čas, záujmy, aktivitu. Je pravdou, že každý chorobný návyk vyplní životné snaženie človeka, u mladých je však najmä nebezpečná rýchlosť s akou droga ich život vyplní. (Heller, 2006).

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *