Jiří Heller (17. 4. 1943–27. 3. 2021) je jednou z nejvýznamnějších postav české a slovenské adiktologie. Byl bezesporu nejvýznamnější postavou v oblasti léčby žen závislých na návykových látkách, ale podstatnou měrou přispěl i v řadě dalších oblastí – v oblasti resocializace závislých, krizové intervence, v oblasti psychoterapeutického vzdělávání a dalších. Jiří Heller se narodil v …

Náš pán profesor JIŘÍ HELLERČítať viac »

svojpomocná organizácia pre ženy závislé od alkoholu, alebo iných drogách. Vzájomná pomoc je v intenciách vyššej zodpovednosti nielen za seba, ale i za druhých. V Lojovickej liečebni (pri Prahe) na vzájomnú pomoc kládli dôraz a doporučovali vytváranie dvojic či trojic žien so vzájomnou dôverou a možnosťou si pomôcť. Od roku 1988 sa vytvorili spontánne dve …

PavučinaČítať viac »