• Svojpomocné skupiny v doliečovacom procese

  Svojpomocné skupiny v doliečovacom procese

  Svojpomocné skupiny sú skupiny osôb zamerané na doliečovanie a rehabilitáciu ľudí s podobným osudom.  Hnacou silou svojpomoci je uvedomenie si, že človek potrebuje iných, rovnako postihnutých práve tak, ako oni potrebujú jeho. Ľudia si lepšie rozumejú práve preto, lebo majú podobné problémy, na ktoré aj podobnými reakciami  reagujú.  Svojpomoc vznikla z poznania, že samotní postihnutí, ich rodiny a priatelia…


 • Doliečovací proces

  Doliečovací proces

  Doliečovanie svojím  slovným významom naznačuje, že po skončení základnej liečby nasledujú ďalšie aktívne postupy k dosiahnutiu a udržaniu úzdravy.  Prečo však je doliečovanie dôležitou súčasťou liečby? Ak sa budeme pozerať na závislosť ako na rozmar s presvedčením, že keby dotyčný chcel, tak nepije, musí nám doliečovací program pripadať ako prebytočný luxus. Pravdou však je, že závislosť je choroba,…


 • Obnova vzťahov

  Obnova vzťahov

  Závislý človek sa po liečbe vracia do rovnakého prostredia, z akého odišiel pred liečbou. Práve v tomto čase je nevyhnutná spolupráca a podpora rodiny, partnera, detí, kolegov v zamestnaní i priateľov. Veľmi zrozumiteľne po rokoch to popisuje Heller (1996). Veľmi dôležitou súčasťou v prvom roku abstinencie je  venovanie priestoru a  pozornosti  manželskej terapii. Pokiaľ sa závislý plne venuje presadeniu zmien v životnom…