www.pl-plesivec.sk 

Dlhodobá psychiatrická starostlivosť o pacientov trpiacich psychickými poruchami a chorobami, liečba závislostí.

www.plsucany.sk 

Špecializovaná liečebno-preventívna starostlivosť pacientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami, akútnym psychotickým stavom, výkon ochranných protialkoholických a psychiatrických liečieb.

www.olup-prednahora.sk 

Liečba pacientov závislých od alkoholu, tvrdých drog a liečba patologických hráčov.

www.pnvz.sk 

Komplexný rozsah liečby psychiatrických diagnóz – psychoreaktívne stavy, poruchy osobnosti, poruchy nálady, duševné choroby, závislosti.

pnh@pnh.sk

Psychiatrická nemocnica Hronovce
Dr. Jána Zelenyáka 65
935 61 Hronovce

www.pnpp.sk/o-nas/kontakty 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok


Ďalšie možnosti sú 

Súkromné sanatóriá na Slovensku

Ambulantná liečba v psychiatrickej ambulancii